uslugi ili arenda peredvizhns drobilok v kaza stane Jul

You may also like

Uslugi.gov.mk - Почетна

Ispravka PDV vrši se u onom poreskom periodu (mesecu ili tromesečju) kada je izdat novi, ispravljeni račun (tekući poreski period). Ukoliko ste izdali račun sa PDV-om, i sprovodite ispravku izdavanjem računa bez PDV-a u skladu sa članom 10.2.3. u poreskoj prijavi za onaj period u kojem ste izdali novi račun vršite umanjenje iznosa na ...

Kako ispraviti grešku u PDV računu za građevinske usluge ...

Ambasada Bosne i Hercegovine 17 Blackburn Avenue, Ottawa, ON, K1N 8A2 Ottawa Ph. + 1 613 236 0028 Embassy of Bosnia and Herzegovina Fax. + 1 613 236 1139 Ottawa Email: [email protected] DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDE O DULJINI BORAVKA U

PREDLOG UREDBU O ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE BILJNOG …

Shodno tome, Ministarstvo ekonomije je 01. septembra 2014. godine ponovo počelo sa prijemom zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola, i u periodu do 28. januara 2016. godine, kada je stupio

IZDAVANJE ENERGETSKIH DOZVOLA U 2017. GODINI

Интерактивна мапа. Мапа на административни центри/региони на услуги. Животни настани ...

DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDE O DUŽINI …

8.4.12.03 732 transport i drugi uslugi, 2011 transport and other services, 2011

TRANSPORT I DRUGI USLUGI, 2011

May 03, 2015· Takvi radovi će se odvijati noću i tijekom vikenda. Moguće su također poteškoće pristupa portalima zbog kvarova ili tehničkih kvarova opreme u tvrtki Verlag Dashöfer d.o.o. ili davatelja internetskih usluga ili opreme za korisnika, za koje, društvo …

PDV za uslugu smještaja i avio karte | Knjižnica za računovođe

Navesti imei adresu objekta za sakupljanje sjemena i/ili klica. Prekrižiti nepotrebno. I.15.: Broj registracije za željeznički vagon/kontenjer/ili vozilo; broj leta (aviona) ili ime (broda). U slučaju prevoza u kontejnerima, ukupan broj kontejnera ili njihov registracijski broj i …